مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام پارس استار البرز
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای محمودی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر تهران
آدرس شهرک صنعتی فیروزکوه، میدان صنعت، خیابان نیما
‌وب‌سایت
پست‌الکترونیک
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 76440211
‌همراه
‌فاکس 021 - 76440295
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی