مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام صنایع ریخته گری فهیمی
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای فهیمی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر تهران
آدرس شهرک صنعتی عباس آباد، خیابان خلیج، خیابان مولوی، خیابان میخک 8/9، پلاک 235
‌وب‌سایت
پست‌الکترونیک
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 36424423 - 4
‌همراه
‌فاکس
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی