مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام پارت قطعه
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای افشار
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر کرج
آدرس جاده شهریار، شهرک صنعتی سیمین دشت، کوچه سوم غربی، پلاک9
‌وب‌سایت www.partghateh.com
پست‌الکترونیک
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 026 - 36670071
‌همراه
‌فاکس 026 - 36614655
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی