مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام پارت سپاهان صنعت
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای مکی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر اصفهان
آدرس خمینی شهر، بلوار اشرفی اصفهانی، پاسارگاد شمالی 130، پلاک27
‌وب‌سایت www.partsepahansanat.ir
پست‌الکترونیک partsepahansanat@gmail.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 031 - 33659860   33653817
‌همراه
‌فاکس 031 - 33659861
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی