مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام پاراب
برند آلو پاراب
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای مدنی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت 1363
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر تهران
آدرس مطهری، بعد از چهارراه سهروردی، روبروی خیابان ترکمنستان، پلاک31 واحد2
‌وب‌سایت www.aluparab.com
پست‌الکترونیک info@aluparab.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 86023105   86023154
‌همراه
‌فاکس 021 - 88411562
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی