مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام شیمی تبادل هادیان خمسه
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای اجاقلو
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر زنجان
آدرس شهرک صنعتی نوآوران، میدان فناوران، صنعت چهارم، پلاک137
‌وب‌سایت www.hadiankhamse.com
پست‌الکترونیک info@hadiankhamse.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 024 - 32385111   32385222
‌همراه
‌فاکس 024 - 32385222
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات شيميايي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی