ایران صنعت


این سایت در راستای اطلاعات رسانی و بعنوان حلقه اتصال زنجیره تامین صنایع و بازرگانان محترم، فعالیت خود را از سال 1400 رسما شروع نموده و با بیش از هفتاد هزار رکورد اطلاعاتی می تواند منبع ارزشمندی جهت تامین موارد اولیه و نیز معرفی محصولات به بازارهای جهانی باشد.