مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام شیمی پخش پیکان
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل خانم دیلمی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت تهران
کشور ایران
شهر تهران
آدرس سیمون بولیوار، خیابان فکوری، پلاک33 واحد2
‌وب‌سایت www.chemipakhsh.ir
پست‌الکترونیک info@chemipakhsh.ir
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 44854929   44854828
‌همراه
‌فاکس 021 - 44854347
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات شيميايي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی