مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام فرآور شریف سبز
برند
زمینه‌فعالیت نامعین
مالک
مدیرعامل آقای آل علی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت تهران
کشور ایران
شهر تهران
آدرس خیابان شریعتی، خیابان دولت، چهارراه کاوه، پلاک326 واحد13
‌وب‌سایت www.fstreat.com
پست‌الکترونیک info@fstreat.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 22782960   22783254
‌همراه
‌فاکس 021 - 89781249
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات شيميايي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی