مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام فراتک
برند
زمینه‌فعالیت نامعین
مالک
مدیرعامل آقای فیروزه ای
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت اصفهان
کشور ایران
شهر اصفهان
آدرس شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان چهلم، پلاک40
‌وب‌سایت www.faratechco.ir
پست‌الکترونیک info@faratechco.ir
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 031 - 33868217 - 8
‌همراه
‌فاکس 031 - 33868219
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات شيميايي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی