مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام فرومولیبدن کویر رفسنجان
برند
زمینه‌فعالیت نامعین
مالک
مدیرعامل آقای عاشورزاده
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر رفسنجان
آدرس کیلومتر15 اتوبان رفسنجان - کرمان
‌وب‌سایت www.femo-kr.com
پست‌الکترونیک info@femo-kr.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 034 - 34194301 - 8
‌همراه
‌فاکس 034 - 34194300
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات شيميايي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی