مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام فروزان گهر فرامرز
برند
زمینه‌فعالیت نامعین
مالک
مدیرعامل
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر ساوه
آدرس کیلومتر 80 جاده قدیم تهران - ساوه، ابتدای جاده اختر آباد، شهرک صنعتی زاویه، انتهای بلوار اصلی، خیابان اقاقیا 309
‌وب‌سایت
پست‌الکترونیک
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 086 - 45260306
‌همراه
‌فاکس 086 - 45260307
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات شيميايي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی