مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام مجتمع فناوری های نوین فدک
برند
زمینه‌فعالیت نامعین
مالک
مدیرعامل آقای مهندس فخاری
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت 1383
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر اصفهان
آدرس چهارراه شکر شکن، ابتدای خیابان احمدآباد، کوچه شماره 5، مجتمع پارسیان واحد7
‌وب‌سایت www.fadakgroup.ir
پست‌الکترونیک info@fadakgroup.ir
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 031 - 32505304   32505277
‌همراه
‌فاکس 031 - 32505304
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات شيميايي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی