مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام مجتمع فرا صنعت طبرستان
برند
زمینه‌فعالیت نامعین
مالک
مدیرعامل آقای صحرایی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت 1390
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر ساری
آدرس جاده فرح آباد، جاده بابلسر، کیلومتر4، شهرک صنعتی شهید مصطفی خمینی (شماره یک)
‌وب‌سایت www.rotomolding.ir
پست‌الکترونیک info@rotomolding.ir
کدپستی 4.81818e+009
صندوق‌پستی
‌تلفن 011 - 33681378   33681277
‌همراه
‌فاکس 011 - 33681733
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات شيميايي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی