مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام مهندسی بسپار گستر آریا
برند
زمینه‌فعالیت نامعین
مالک
مدیرعامل آقای دیسفانی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت تهران
کشور ایران
شهر تهران
آدرس خیابان آفریقا، بلوار نلسون ماندلا، خیابان گلفام، پلاک56 واحد10
‌وب‌سایت www.baspargostar.com
پست‌الکترونیک info@baspargostar.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 22036285 - 6
‌همراه
‌فاکس 021 - 22036285
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات شيميايي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی