مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام مهرتاش سپاهان
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای ارباب زاده
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر اصفهان
آدرس شهرک صنعتی مبارکه، فاز اول، خیابان دوم، پلاک2
‌وب‌سایت www.mehrtashco.com
پست‌الکترونیک
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 031 - 52373512 - 3   
‌همراه
‌فاکس 031 - 52373039
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات شيميايي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی