مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام مهرتاش سپاهان
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای مهندس ایرانپور
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت 1370
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر اصفهان
آدرس سپاهان شهر، بلوار غدیر، خیابان تعاون یک، کوچه شقایق، ساختمان سینا
‌وب‌سایت www.mehrtashco.com
پست‌الکترونیک info@mehrtashco.com
کدپستی
صندوق‌پستی 81655 - 1769
‌تلفن 031 - 33035
‌همراه
‌فاکس 031 - 36502064
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات شيميايي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی