مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام مهر سان طب گستر
برند شایلین
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل خانم دکتر قبادلو
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر تهران
آدرس خیابان ولیعصر، خیابان فاطمی، پلاک31 طبقه سوم
‌وب‌سایت www.mehrsanteb.com
پست‌الکترونیک info@mehrsanteb.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 88994446 - 50
‌همراه
‌فاکس 021 - 88994446
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات شيميايي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی