مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام مهتاب موتور گرگان
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای دامغانی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر گلستان
آدرس شهرک صنعتی باقو، خیابان صنعت5، جنب کارخانه گل سم
‌وب‌سایت www.mahtabmotor.com
پست‌الکترونیک mahtabmotorco@gmail.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 017 - 34393222
‌همراه
‌فاکس 017 - 34393232
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات شيميايي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی