مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام مهان (مسئولیت محدود)
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای رضا مکبری
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر تهران
آدرس میدان آرژانتین, خیابان شهید احمد قصیر (بخارست), خیابان هفدهم, پلاک6 طبقه ششم
‌وب‌سایت www.mahanco.ir
پست‌الکترونیک info@mahanco.ir
کدپستی
صندوق‌پستی 15875 - 1874
‌تلفن 021 - 88727295 - 6
‌همراه
‌فاکس 021 - 88727297
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات شيميايي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی