مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام صنایع آرایشی و بهداشتی کادوس
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای علیزاده
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر تهران
آدرس میرداماد، روبروی بانک مرکزی، خیابان آقازاده فرد، بین زرنگار و تاج بخش، پلاک3
‌وب‌سایت www.exirkadus.ir
پست‌الکترونیک info@kadusco.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 22269841 - 7
‌همراه
‌فاکس 021 - 22269847
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات شيميايي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی