مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام صنایع آرایشی فراز بهداشت
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای علیزاده
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر کرج
آدرس شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار غزالی غربی، خیابان لادن 2، قطعه 3482 و 3481
‌وب‌سایت exirkadus.ir
پست‌الکترونیک exir.kadusco@gmail.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 026 - 37775673
‌همراه
‌فاکس 026 - 37775673
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات شيميايي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی