مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام سپید تاک
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای مختار بخشی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر تهران
آدرس خیابان شریعتی، خیابان حقوقی، پلاک60 طبقه پنجم
‌وب‌سایت
پست‌الکترونیک bahmantat@yahoo.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 77535817 - 9
‌همراه
‌فاکس 021 - 77501055
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات شيميايي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی