مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام سپهر رنگ آرافام
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای خسروی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر تهران
آدرس شهرک غرب، بلوار فرحزادی، گلستان سوم، برج افق، طبقه2 واحد10
‌وب‌سایت www.rangarafam.com
پست‌الکترونیک sepehr@rangarafam.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 22146404
‌همراه
‌فاکس 021 - 22146404
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات شيميايي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی