مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام سپند رنگ
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای شجاعی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر کرج
آدرس شهرک صنعتی اشتهارد، فاز یک، بلوار ابوریحان، خیابان غزالی شرقی، خیابان ارشاد سوم، خیابان بهاران یکم
‌وب‌سایت www.sepandrang.com
پست‌الکترونیک info@sepandrang.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 026 - 37773277
‌همراه
‌فاکس 026 - 37773277
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات شيميايي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی