مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام سپند رنگ
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای نراقی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر تهران
آدرس شهرک غرب، بلوار دریا، خیابان شکوفان2، بهاران یک، پلاک20 طبقه چهارم
‌وب‌سایت www.sepandrang.com
پست‌الکترونیک info@sepandrang.co.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 88697561   88697599
‌همراه
‌فاکس 021 - 88696605
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات شيميايي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی