مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام سپنتا مروارید توس
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل خانم عباسی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر مشهد
آدرس شهرک صنعتی توس، فاز دو، انتهای خیابان اندیشه 15، قطعه 885
‌وب‌سایت
پست‌الکترونیک
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 051 - 35412416
‌همراه
‌فاکس 051 - 35412416
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات شيميايي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی