مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام فلزي
برند
زمینه‌فعالیت نامعین
مالک نگين تراز سپاهان - شركت
مدیرعامل
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت 1393/05/18
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت شهرك صنعتي بزرگ اصفهان
کشور ایران
شهر اصفهان
آدرس اصفهان - شهرك صنعتي شمال - خ. انديشمندان 24 - پ. 16
‌وب‌سایت
پست‌الکترونیک
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن (031)45722126, 45721453
‌همراه
‌فاکس
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی