مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام فلزي
برند
زمینه‌فعالیت نامعین
مالک افق صنعت شرق
مدیرعامل
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت 1385/10/03
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت شهرك صنعتي چناران
کشور
شهر
آدرس استان خراسان رضوی - شهرستان مشهد - بخش مرکزی - شهر مشهد-محله /شهیدبهشتی-خیابان همت-بلوار زکریا-پلاک 178-طبقه زیر زمین
‌وب‌سایت
پست‌الکترونیک
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 5138420000
‌همراه
‌فاکس
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی