مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام پارسيان سازه اليكا پاژ
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت 1387/04/03
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت سیدرضی 12 – پلاک 272 – طبقه دوم
کشور ایران
شهر مشهد
آدرس
‌وب‌سایت
پست‌الکترونیک
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 5135410000
‌همراه
‌فاکس
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی