مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام فلزي
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک غلامحسين محبوبي
مدیرعامل
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت 1385/05/30
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت چناران شهرک صنعتی فاز فلزی خ دنا لوله قطعه 551
کشور ایران
شهر مشهد
آدرس
‌وب‌سایت
پست‌الکترونیک
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 46139200
‌همراه
‌فاکس
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی