مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام فلزي
برند
زمینه‌فعالیت نامعین
مالک توليد قطعات بدنه خودروابتكارگران مشهد (جانشين بانك
مدیرعامل
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت 1384/02/14
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت شهرك صنعتي چناران
کشور
شهر
آدرس مشهد - میدان‌ 15 خرداد مقابل‌ بانک‌ صادرات‌
‌وب‌سایت
پست‌الکترونیک
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 8518369
‌همراه
‌فاکس
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی