مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام فلزي
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک دژپانل توس
مدیرعامل
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت 1390/08/22
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت -خيابان خيام جنوبي1-بلوار خيام جنوبي-پلاك 7
کشور ایران
شهر مشهد
آدرس
‌وب‌سایت
پست‌الکترونیک
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 35422200
‌همراه
‌فاکس
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی