مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام فلزي
برند
زمینه‌فعالیت نامعین
مالک لوله و پروفيل نبردتايباد
مدیرعامل
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت 1392/10/01
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت شهرك صنعتي تايباد
کشور
شهر
آدرس استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله /وکیل آباد ، خیابان آزادگان (معلم70-وکیل آباد 63) ، خیابان آزادگان 8 ، پلاک 11 ، طبقه همکف
‌وب‌سایت
پست‌الکترونیک
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 5294230000
‌همراه
‌فاکس
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی