مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام فلزي
برند
زمینه‌فعالیت نامعین
مالک فولاد پروفيل مشهد
مدیرعامل
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت 1384/08/16
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور
شهر
آدرس آدرس دفتر مرکزی : مشهد ، میدان ابوطالب ، نبش حر عاملی 47 ، جایگاه 149 ، طبقه سوم
‌وب‌سایت
پست‌الکترونیک
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 4 - 37232940 51 98+
‌همراه
‌فاکس
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی