مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام غلام رضا غفاريان،رجبعلي قنبر ،احمد غفارنيا
برند
زمینه‌فعالیت نامعین
مالک
مدیرعامل
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت 1392/10/01
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت شهرك صنعتي بينالود
کشور
شهر
آدرس
‌وب‌سایت
پست‌الکترونیک
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 3413230
‌همراه
‌فاکس
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی