مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام ایرمان
برند ایرمان
زمینه‌فعالیت خدماتی
مالک خادم لجستیک
مدیرعامل
نوع‌مالکیت خصوصی
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت مشهد ، فرودگاه هاشمی نژاد
کشور ایران
شهر مشهد
آدرس مشهد ، بلوار سجاد ، بزرگمهر شمالی 1 ، ساختمان نگار
‌وب‌سایت http://airman.ir/
پست‌الکترونیک info@airman.ir
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 05133400490
‌همراه
‌فاکس
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات خدمات
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی