مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام صدف
برند
زمینه‌فعالیت نامعین
مالک
مدیرعامل آقای قدیم خانی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر اراک
آدرس کیلومتر 1/5 جاده فراهان، نرسیده به شهرک صنعتی ایبک آباد
‌وب‌سایت
پست‌الکترونیک
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 086 - 34257120
‌همراه
‌فاکس 086 - 34257120
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی