مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام صدرا چوب
برند
زمینه‌فعالیت نامعین
مالک
مدیرعامل آقای صدری
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت تهران
کشور ایران
شهر تهران
آدرس اسلامشهر، میدان نماز، بلوار الغدیر، شهرک امام حسین
‌وب‌سایت www.sadrawood.ir
پست‌الکترونیک info@sadrawood.ir
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 56557367
‌همراه
‌فاکس
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات خدمات
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی