مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام صدرا جام پلاست
برند
زمینه‌فعالیت نامعین
مالک
مدیرعامل آقای پاشایی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت تهران
کشور ایران
شهر تهران
آدرس شهرک صنعتی نصیرآباد، خیابان سرو 16، پلاک 128
‌وب‌سایت
پست‌الکترونیک
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 56390532 - 4
‌همراه
‌فاکس 021 - 56390532
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات خدمات
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی