مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام صدر صنعت پایدار
برند
زمینه‌فعالیت نامعین
مالک
مدیرعامل آقای سلطانی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت تهران
کشور ایران
شهر تهران
آدرس شهر قدس، انتهای خیابان چمن، گلچین 5، پلاک25
‌وب‌سایت
پست‌الکترونیک sadrsoltani2004@yahoo.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 46853262 - 6
‌همراه
‌فاکس 021 - 46840010
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات خدمات
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی