مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام صداقت اسفنج
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای کامیابی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر تهران
آدرس دلاوران، آزادگان شمالی، نبش کوچه ششم غربی، داخل پاساژ گلها، واحد4
‌وب‌سایت www.sedaghatsanat.com
پست‌الکترونیک info@sedaghatsanat.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 77138783
‌همراه
‌فاکس 021 - 77138783
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات خدمات
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی