مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام صدا و سیمای کهکیلویه و بویراحمد
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای رئوف
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر یاسوج
آدرس میدان امام حسین، سازمان صداو سیما، مرکز دنا
‌وب‌سایت
پست‌الکترونیک
کدپستی
صندوق‌پستی 111
‌تلفن 074 - 33222222   33226411 - 4
‌همراه
‌فاکس 074 - 33226218
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات خدمات
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی