مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام صدا و سیمای کرمانشاه
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای امیری
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر کرمانشاه
آدرس بلوار شهید بهشتی، میدان پاسداران، بلوار جام جم
‌وب‌سایت
پست‌الکترونیک
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 083 - 38358001 - 6
‌همراه
‌فاکس 083 - 38367106
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات خدمات
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی