مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام صدا و سیمای شیراز
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای سهرابی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر شیراز
آدرس بلوار جمهوری, خیابان جام جم, میدان جام جم
‌وب‌سایت
پست‌الکترونیک
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 071 - 36270004   36272020
‌همراه
‌فاکس 071 - 36283055
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات خدمات
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی