مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
برند
زمینه‌فعالیت نامعین
مالک
مدیرعامل آقای عسگری
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر تهران
آدرس خیابان ولیعصر, خیابان جام جم
‌وب‌سایت www.irib.ir
پست‌الکترونیک
کدپستی
صندوق‌پستی 19395 - 4581
‌تلفن 021 - 22160
‌همراه
‌فاکس 021 - 22652900
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات خدمات
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی