مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام صدا و سیمای تبریز
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای صفری
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر تبریز
آدرس خیابان امام، بلوار بیست و نهم بهمن, خیابان جام جم
‌وب‌سایت
پست‌الکترونیک
کدپستی
صندوق‌پستی 4444
‌تلفن 041 - 33303041 - 6
‌همراه
‌فاکس 041 - 33316336
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات خدمات
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی