مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام صدا و سیمای ارومیه
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای مجرد
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر ارومیه
آدرس خیابان جام جم، گلشهر2
‌وب‌سایت
پست‌الکترونیک
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 044 - 33451650   33451670
‌همراه
‌فاکس 044 - 33453033
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات خدمات
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی