مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام صحرا رانان
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای علی اصغری
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت 1377
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر بازرگان
آدرس بلوار امام خمینی، روبروی هواشناسی
‌وب‌سایت www.sahraranan.com
پست‌الکترونیک info@sahraranan.com
کدپستی 5.86164e+009
صندوق‌پستی
‌تلفن 044 - 34376987   34375052   34375051
‌همراه
‌فاکس 044 - 34372452
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات خدمات
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی