مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام صبا لوله زنجان
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای شیرچی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر زنجان
آدرس شهرک صنعتی شماره یک، نبش خیابان یاوران ششم
‌وب‌سایت www.sabalulehzanjan.com
پست‌الکترونیک sabaluleh.zanjan@yahoo.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 024 - 32221747
‌همراه
‌فاکس 024 - 32221748
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات خدمات
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی